ภาพบรรยากาศวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ในปัจจุบัน (ตุลาคม 2564)