วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ได้บันทึกข้อมูลการโอนเงินร่วมบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ของท่านแล้ว