วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ได้บันทึกข้อมูลการโอนเงินร่วมบุญของท่านเรียบร้อยแล้ว

ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วย

อนึ่ง ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านได้ร่วมบุญถวายมานั้น ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ได้รับรู้ รับทราบแล้ว ทางวัดจะได้รวบรวมเพื่อนำไปสร้างอาคารกุฏิที่พักพระสงฆ์ และสมทบสร้างอุโบสถ และพัฒนาเสนาสนะของวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ในลำดับต่อไป
            ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดเจดีย์ อันมีพระพุทธท่านเจ้าวัด หลวงปู่ทวด พ่อท่านเทิ่ม และ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ตลอดถึงบุญกุศลแห่งกาลทานที่ได้ร่วมบำเพ็ญในโอกาสดังกล่าว จงอำนวยอวยพรให้ท่าน ครอบครัว และคณะ จงเจริญในจตุรพิธพรชัย กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญในหน้าที่การงาน การเงิน ลาภยศ สรรเสริญ สุข ประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

หมายเหตุ

ท่านที่กรอกข้อมูล และได้อ่านข้อความนี้แล้ว ให้รอการจัดส่ง
ใบอนุโมทนาบัตรได้เลยครับ ไม่ต้องไปกรอกข้อมูลซ้ำอีก