แบบฟอร์มแจ้งยอดเงินทำบุญกฐิน ประจำปี 2564 วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

กรอกเฉพาะหมายเลขเท่านั้น
กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น กรณีโอนหลายครั้งให้รวมยอดแล้วแจ้งเป็นยอดเดียว
กรณีโอนหลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่โอนเงินมากที่สุด

หมายเหตุ

หลังจากท่านบันทึกแจ้งการโอนเงินแล้ว ให้นำสลิปการโอนเงิน ไปโพสต์ ในเฟสบุ๊คกลุ่มไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ด้วยศรัทธาอันแท้จริง ในโพสต์ประกาศของแอดมิน ได้เลยครับ