แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อลงชื่อในใบฎีกากฐิน ประจำปี 2565 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
       

และตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนกดส่งข้อมูล

กรอกเฉพาะหมายเลขเท่านั้น
กรุณาพิมพ์จำนวนตัวเลขที่ต้องการ
ให้พิมพ์ชื่อผู้รับเอกสาร

หมายเหตุ

กรุณาตรวสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนจะกดส่งข้อมูล

เพราะหากกดส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก