ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ดี ก่อนจะกรอกข้อมูล

สำหรับท่านที่ได้ร่วมบุญกฐินในปีนี้  แล้วยังไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึก ให้คลิ๊กปุ่ม “เคยลงทะเบียนแล้ว”
ส่วนท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ให้มาลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานขอรับใบอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึกงานบุญกฐิน ให้คลิ๊กปุ่ม “ลงทะเบียนใหม่”

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ละเอียด ครบถ้วน พรอมทั้ง แสดงหลักฐานการโอนเงินร่วมบุญกฐินสามัคคีปี 64 แนบไปด้วย ในแบบฟอร์มจะสามารถแนบรูปภาพ สลิปหรือหลักฐานการโอนได้ ท่านใดที่มีการโอนเงินหลายครั้ง ให้รวมยอดเงินแจ้งครั้งเดียว และแนบภาพหลักฐานให้ครบ….

สำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ระบบ แอนดรอย หากแนบรูปภาพผ่านลิ้งค์ในหน้าโพสต์นี้ไม่ได้ ให้ไปเข้าเวปไซต์ วัดเจดีย์ไอ้ไข่.com ทางเว็บเบราว์เซอร์(Google) จะสามารถอัพโหลดรูปได้ หรือให้พิมพ์หมายเหตุแจ้งไว้ แล้วนำสลิปมาแจ้งในโพสต์นี้แทน โดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียดอื่นๆ