งานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ปีพุทธศักราช 2565