วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

จะจัดส่งฎีกากฐินให้ท่านตามที่อยู่

ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้