พระอาจารย์เทิ่ม ( พระครูเจติยาภิรักษ์)

พระอาจารย์เทิ่ม ( พระครูเจติยาภิรักษ์) บวชที่วัดนาแล ( วัดสโมสรสันติบาต) ได้มาอยู่สร้างวัดเขาคาและได้มีพระอาศัยอยู่ ก็เดินทางมายังวัดเจดีย์ และ ร่วมกับทวดเที่ยง ซึ่งชักนำลูกบ้าน ชาวบ้าน มาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาวัดร้าง จวบจนมีพระอาศัยอยู่เข้าพรรษา 5 พรรษา ติดต่อกัน เลยขอขึ้นจดทะเบียนวัด เมื่อ ปี 2517 เป็นต้นมา ซึ่งเดิม พ่อท่านเจ้าวัด และ เด็กวัด เป็นที่สักการะบูชา ขอพร มาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ทวด มาก่อนตั้งแต่สมัยวัดร้าง ก่อนที่พ่อท่านพระอาจารย์เทิ่มมาสร้างวัด 

ใน ปี 2526 พ่อท่านพระอาจารย์เทิ่ม ได้รับตราตำแหน่งสัญญาบัตรพัดยศ พระครูเจติยาภิรักษ์ เลยสร้างเหรียญรุ่นแรก ปี 26 จำนวน 1000 เหรียญให้ทวดเที่ยงเป็นเจ้าพิธี มีพ่อท่านทวี กับ พ่อท่านใจ ทวดเที่ยงปลุกเสก พ่อท่านเทิ่มไม่ได้เสกในพิธี เมื่อพิธีเสกเสร็จ ทวดเที่ยงได้นำเหรียญที่ใส่บาตรสีดำนำไปถวายพ่อท่านอาจารย์เทิ่มบนกุฏิ และภายต่อมาพ่อท่านเทิ่มได้เข้ามาไว้ในศาลาโรงธรรมที่สร้างครอบโบสถ์เก่า เพื่อสวดมนต์อธิฐานจิตในพรรษา ก่อนจะแจกเป็นที่ระลึกให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ทำบุญฉลองสมณะศักดิ์ พระครูเจติยาภิรักษ์