การเดินทางและข้อมูลติดต่อวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

ที่ตั้ง วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) 103 หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

เพจวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

Face Book กลุ่มไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์(ด้วยศรัทธาอันแท้จริง)