วัตถุมงคล

ว่าด้วยเรื่องวัตถุมงคล ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์