วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

ตามประวัติวัดเจดีย์ เป็น ” วัดร้าง” ตั้งแต่สมัยอยุธยา ถึง ปี 2500 ที่มีหลักฐานที่เหลือให้เห็น คือ พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์หนึ่งที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกติดปากคือ ” ท่านเจ้าวัด ” ( พระพุทธท่านเจ้าวัดองค์ปัจจุบัน) ร่องรอยที่ตั้งอุโบสถเก่า ( ที่ตั้งอุโบสถใหม่ในปัจจุบัน)ซากองค์เจดีย์ และ ยอดปล้องฉไหน ( ปัจจุบันที่สร้างมณฑปครอบเอาไว้หลังอุโบสถ) ชาวบ้านท้องถิ่นนี้ และ ละแวกใกล้เคียง เวลามาขอพร บน บาน ศาลกล่าวขอพร จะขอพรจากท่าน”เจ้าวัด” และ ” เด็กวัด” ( คือไอ้ไข่) ตั้งสมัยโบราณกาลมา ก่อนที่จะมาเป็นวัดในปัจจุบัน