ยอดทรัพย์ 64

วัตถุมงคลรุ่น “ยอดทรัพย์ ๖๔”

จัดสร้างโดยคณะกรรมการ ชาวบ้าน และผู้ที่ช่วยดูแลอุปถัมภ์วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) โดยมี พระครูพุทธเจติยาภิมนต์ (อภิชิต พุทธสโร) เจ้าอาวาสเจดีย์(ไอ้ไข่)  ให้คำปรึกษาดูแลตลอดการสร้าง

01_11

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินการพัฒนาก่อสร้าง ของวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อย่างต่อเนื่องตามมาสเตอร์แปลนที่คณะสงฆ์มีมติรับรอง ให้ลุล่วงไปด้วยดี
.เพื่อนำรายได้ไป ซ่อมแซม ปรับปรุง ถาวรวัตถุเสนาสนะต่าง ๆ และพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัด ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ศรัทธาที่เดินทางมายังวัดเจดีย์ ซึ่งมีจำนวนมากตลอดวันในแต่ล่ะปี
๓.เพื่อใช้เป็นทุนในการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวผู้ศรัทธาจากทั่วสารทิศตามมาตรการของรัฐ อย่างจริงจังและทั่วถึง
๔.เพื่อเผยแผ่บารมีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช อย่างถูกต้องตามประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแท้จริง
๕.เพื่อนำเงินรายได้พัฒนาแหล่งศูนย์การเรียนรู้เบ็ดเสร็จ “ดอนตาปลอด” เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙
๖.เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วย วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความเชื่อผสมวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับประเทศ
๗.เพื่อเชิดชูคุณูปการของ พระพุทธพ่อท่านเจ้าวัด ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ และบุคคลสำคัญในอดีต อาทิ พระครูเจติยาภิรักษ์ (พ่อท่านเทิ่ม ) ทวดเที่ยง (หักเหล็ก) เมืองอินทร์ อย่างถูกต้อง
๘.เพื่อให้ผู้ศรัทธาต่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ได้เช่าบูชาวัตถุมงคลไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ของแท้จากต้นกำเนิด อย่างถูกต้องแท้จริง และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความศรัทธาของประชาชน
๙.เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์ในวาระต่างๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น

พิธีกรรม

การสร้างวัตถุมงคลไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น “ยอดทรัพย์ ๖๔” 

             วัตถุมงคลรุ่นนี้ คณะกรรมการ ชาวบ้าน และผู้ที่ช่วยดูแลอุปถัมภ์วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) มีความตั้งใจดำเนินการสร้างอย่างพิถีพิถันเป็นอย่างมาก ด้วยว่าเป็นการสร้างวัตถุมงคลพระบูชาพระพุทธพ่อท่านเจ้าวัด ที่เปรียบเสมือนหลักชัยของวัดเจดีย์ด้วยเนื้อโลหะเป็นครั้งแรก รุ่นแรก มวลสารที่ใช้ส่วนหนึ่วเป็นการผสมมวลสารต่อเนื่องจากการเททองหล่อยอดเกศพระพุทธพ่อท่านเจ้าวัดองค์ใหญ่ ร่วมกับชนวนมวลสารเก่าๆ ของวัดเจดีย์ทุกรุ่น โดยมีพิธีกรรมขั้นตอนมากมายหลายวาระ ใช้เวลา ใช้บุคลากร และองค์ความรู้จากเกจิครูบาอาจารย์ รวมถึงตำหรับ ตำราอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลยิ่งต่อผู้ที่ศรัทธา ได้นำไปบูชา โดยสรุปและการจัดสร้างวัตถุมงคลไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น “ยอดทรัพย์ ๖๔” มีพิธีขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับดังนี้

 

วาระที่ ๑ เททองหล่อยอดเกศพระพุทธพ่อท่านเจ้าวัด และเททองหล่อนำฤกษ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด

               พิธีการสร้างวัตถุมงคลไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น “ยอดทรัพย์ ๖๔” พิธีแรก เททองหล่อยอดพระเกศพ่อท่านเจ้าวัด และเททองนำฤกษ์พิมพ์พระพุทธพ่อท่านเจ้าวัด และวัตถุมงคลไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น ยอดทรัพย์๖๔ พิมพ์ต่างๆ

คณะผู้ดำเนินการสร้าง ได้ทำพิธีขออนุญาตจัดสร้าง  โดยเริ่มจากการบวงสรวงขอจัดสร้าง โดย พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (พระอาจารย์แว่น) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) หลังจากนั้นจึงได้เริ่มวางแผนโครงงานเกี่ยวกับการจัดสร้าง วัตถุมงคลรุ่น “ยอดทรัพย์ ๖๔” ขึ้น โดยการรวบรวมเสาะหาชนวนแผ่นจารมวลสารจากพระเกจิอาจารย์ จากสถานที่สำคัญ ตลอดจนชนวนจากวัตถุมงคลสำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำมาหลอมเป็นยอดเกศพร้อมกับการเทหล่อนำฤกษ์พ่อท่านเจ้าวัดและไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์รุ่น “ยอดทรัพย์ ๖๔” และได้ขอพลีเอาชนวนจากการเทหล่อนั้นมาหล่อเป็นแท่งและลงพระอักขระเพื่อเป็นชนวนในการหลอมในพิธีต่อไป โดยชนวนต่างๆ ที่รวบรวมเพื่อมาทำการหลอมในวาระแรก อาทิ ตะกรุด ให้หลวงปู่สาย วัดตะเคียนราม ศรีสะเกษ เสกแล้วเอามาบรรจุพระผงของท่าน, ตะกรุดมหาจักรพรรดิ ปู่ชื่น, ตะกรุดโค๊ตเฑาะว์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่, ตะกรุดค้าขายโชคลาภ หลวงปู่สาย, กริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่, กริ่ง รูปหล่อ พระลีลาหลวง ปู่บุดดา, เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชื่น วัดตาอี, มวลสารชนวนทำมีดครูภิรัตน์ ๕๕, ตะกรุด หลวงพ่อเหรียญ หนองคาย, ตะกรุดหลวง พ่อคง วัดตะคล้อ โคราช, ตะกรุดหลวง ปู่ทิม วัดพระขาว, ตะกรุด หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย, ตะกรุดโทน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่, ห่วงเหรียญพระเกจิคณาจารย์ยุคเก่าเนื้อทองคำ, พระกรุท้ายตลาด เนื้อทองคำ, ตะกรุดยันต์ดาบสะหรีกัญชัย ครูบาขันแก้ว วัดสันพระเจ้าแดง, ตะกรุด ครูบาขันแก้ว, ตะกรุด ครูบาผาผ่า วัดแม่สะเรียง, ตะกรุด หลวงพ่ออุตตมะ, ช่อหลวงพ่อเงินออกวัดท้ายน้ำ, ตะกรุดพร้อมลูกตะกร้อ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ เครื่องมือขวานเหล็ก ตะปูสังขวานร สลักโบสถ์ เป็นต้น

รายนามพระเถราจารย์ที่ได้ จารแผ่นยันต์และมอบชวนวนมวลสารมาร่วมพิธี

๑.หลวงปู่เพ็ง จันทรังสี เจ้าอาวาสวัดบ้านละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสระเกษ ศิษย์เอกของหลวงปู่อ้วน โสภโน แห่งวัดบ้านโนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
๒.พระครูสถิตปุญญานุวัฒน์ หลวงปู่เขียน ปุญญกาโมเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดดอนส้มป่อย ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จำพรรษาที่ ป่าช้าบ้านโพนสิม ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ศิษย์ในสาย ญาครูขี้หอม และสมเด็จลุน นครจำปาสัก
๓.หลวงปู่ ญาท่านโทน วัดบ้านพับ วาจาสิทธิ์ พระทองคำแห่งเมืองอุบล
๔.หลวงปู่ญาท่านลุน สีลคุโณ วัดโพนแพง จ.ขอนแก่น
๕.หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
๖.หลวงปู่แก้ว สุจิณโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า จ.สกลนคร
๗.หลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ วัดป่าภูมิพิทักษ์ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๘.หลวงปู่เร่ง ฐานธมฺโม วัดดงแขวน จ.อุทัยธานี
๙.หลวงปู่นาม สาสปโชโต วัดน้อยชมภู่ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
๑๐.หลวงปู่คำดี ฐิตธัมโม วัดบูรพาบ้านผึ้ง
๑๑.หลวงพ่อแผน พระครูสิริจันโทภาส วัดหนองติม
๑๒.พระครูวิภัชกิตติสาร (ครูบามงคล) เจ้าอาวาสวัดบางเบน อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

เมื่อรวบรวมชนวนมวลสารแล้วจึงนำมาผสมกับชนวนมวลสารของทางวัด อาทิ  ชนวนหล่อ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ลององค์ รุ่นแรก ปี ๒๕๔๖ ,ชนวนหล่อบูชา รุ่นแรก ปี ๒๕๕๑, ชนวนรุ่นแหวนมงคลไตรมาส ปี ๒๕๕๓, ชนวนนวะโลหะ ปี ๒๕๕๓, ชนวนหล่อพระประธานหลวงพ่อเพชร พระประธานวัดเจดีย์, ชนวนมีครูหมอเทพมุนีย์ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์, ชนวนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์รุ่น รับทรัพย์ ปี ๒๕๕๖, ชนวนหล่อพ่อท่านเจ้าวัด ปี ๒๕๖๐, ชนวนแหวนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น เจริญทรัพย์ ๖๑, แผ่นยันต์หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม, ตะกรุดพระครูบุญรักษ์ วัดเสาเภา, เหรียญพระครูแก้ว อิณฺทสุวณฺโณ วัดปทุมทายการาม รุ่นสอง ปี ๒๔๘๑, ชนวนโลหะที่หลอมผสมไว้แล้วมีมวลสาร อาทิ ชนวนวัตถุมงคล รุ่น ฉลองอายุ ๑๐๐ ปี ท่านขุนพันธรักษ์ราชเดช ปี ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓, ชนวนวัตถุมงคลพระนางตรารุ่น ๑๐๐ ปี ท่าศาลา, ชนวนพระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ ภปร.การไฟฟ้า ปี ๒๕๓๕ ในหลวงทรงเททอง, ตะปูสังขวานรพระบรมมหาธาตุนครศรีธรรมราช, ชนวนหล่อรูปเหมือนพ่อท่านโบ, ชนวนนวะโลหะพ่อท่านเอียด วัดดอนศาลา, ชนวนพระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา, ชนวนวัตถุมงคล พ่อท่านเนียม วัดบางไทร, เหรียญไอ้ไข่รุ่นแรก ปี ๒๕๒๖, แผ่นจารของพระเกจิอาจารย์ต่างๆ อาทิ แผ่นจารพ่อท่านเนียม วัดบางไทร, แผ่นจารหลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน, แผ่นจารพระธรรมปิฏก วัดสุทัศน์, แผ่นจารพระครูสุนทรธรรมกิจ วัดแก้วเจริญ, แผ่นจารหลวงพ่อเจิม วัดปกสุธรรมาราม, แผ่นจารพระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา, ชนวนพระกริ่ง วัดสุทัศน์, ชนวนมวลสารจากวัตถุมงคลเจ้าคุณเพิ่ม วัดราชาธิวาส ปี ๒๕๔๒, มวลสารวัตถุมงคล พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม, ตะกรุดแก้วสารพัดนึก พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม,

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *