การจัดส่ง ยอดทรัพย์ ๖๔

ตรวจสอบหมายเลขแทรคการจัดส่งวัตถุมงคลรุ่นยอดทรัพย์ 64 ซึ่งเฟสบุ๊คกลุ่มไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์(ด้วยศรัทธาอันแท้จริง) ได้เปิดรับจอง