"ยอดทรัพย์ ๖๔"

ภาพบรรยากาศพิธีพุทธาภิเศกมวลสารวัตถุมงคล ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น “ยอดทรัพย์ ๖๔”
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓